Tjänster

Sundstorps Schakt AB utför allt inom mark- och anläggningsarbete:

  • Vägbyggen
  • Husgrunder
  • Kabel- och rörschakter
  • Enskilda avloppsanläggningar
  • Dräneringsarbeten
  • Trädgårdsanläggning
  • Bergskrossning
  • och mycket mer…
tjanster