Tjänster

Sundstorps Schakt AB utför allt inom mark- och anläggningsarbete:

 • Vägbyggen
 • Husgrunder
 • Kabel- och rörschakter
 • Enskilda avloppsanläggningar
 • Dräneringsarbeten
 • Trädgårdsanläggning
 • Bergskrossning
 • Grus,Jord och schakttransporter.
 • Maskintransporter upp till 35 ton, med egen följebil
 • Knackning av berg
 • och mycket mer…

Exempel på kunder:

 • NCC
 • Peab
 • Skanska
 • Svevia
 • Västkustens Mark o Asfalt
 • Varbergs Anläggningsservice
 • Kanonaden Entr
 • Viavest
 • Samgräv AB
 • Veidekke
 • Swerock
 • Pergus
 • BRA Bygg
 • AG-Entreprenad
 • Uddevalla LBC
 • AKEA
 • Mark o Energibyggarna
 • Farmartjänst
 • Jord & Berg Entreprenad
 • Miljöschakt
 • Schakt i Väst
 • m.fl.

Kontakta oss gärna för referenser!